ترکیب اتیوپی گوجی

650,000تومان

طعم‌یاد‌ها
میوه های هسته دار، انگور سیاه، شکلات پرتقالی
نوع محصول
تک خاستگاه
درجه رست
D MD M ML L
روش مناسب دم‌آوری
دمی
روش فرآوری
طبیعی
دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه