اتیوپی سیدامو

409,000تومان

طعم‌یاد‌ها
مربای آلبالو
نوع محصول
تک‌خاستگاه
درجه رست
D MD M ML L
روش مناسب دم‌آوری
دمی