کلمبیا 1400/01/17

ما در کلمبیا از طریق ایجاد یک سیستم قیمت‌گذاری با ثبات و طراحی و اجرای پروژه‌های عمومی، حاشیه‌ی سود را برای کشاورزانی بهبود بخشیدیم که قصد ورود به بازار قهوه‌ی تخصصی داشتند. در سال ۲۰۱۶ پروژه‌ی خود را با نام ال فینیکس آغاز کردیم که به کشاورزان هم‌جوار امکان می‌داد تا کنترل بیشتری بر کیفیت دانه‌ی تولیدی ومهم‌تر از آن بر درآمد خود داشته باشند. در سال ۲۰۱۷ پس از مواجهه با خانواده‌های کشاورز اویلا در پیتالیتو، که دیگر نمی‌توانستند به دلیل تغییرات آب‌وهوایی دانه‌های خود را خشک کنند، دیدیم که نسخه‌ی دیگری از پروژه‌ی ال فینیکس را می‌توان برای تعداد بیشتری از تولیدکننده‌ها اجرا کرد.

راه حل مناسب این کار را در همکاری تنگاتنگ با انجمن رِد (RED-رد در اسپانیایی به معنای شبکه) شکل گرفت که هدفش حل و فصل و رسیدگی به چالش‌های بنیادین کشاورزان مستقل است؛ چالش‌هایی نظیر کمبود زیرساخت‌ها و دشواری دسترسی به بازار.