دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Istanbul Blend Turkish Coffee

مقدار سابه قهوه
20 گرم
حجم نوشیدنی
200 گرم
زمان عصاره‌گیری
10دقیقه
دمای آب
25°C
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری