دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Colombia

Yellow Bourbon

Washed

مقدار سابه قهوه
18 گرم
حجم نوشیدنی
300 گرم
زمان عصاره‌گیری
3:00دقیقه
دمای آب
94°C
           
ابزار دم‌آوری پیشنهادی
clever
نسبت آب به قهوه
1-16.5
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری