دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Colombia

Yellow Bourbon

Anaerobic

مقدار سابه قهوه
16 گرم
حجم نوشیدنی
240 گرم
زمان عصاره‌گیری
2:10دقیقه
دمای آب
90°C
           
ابزار دم‌آوری پیشنهادی
V60
سایز ابزار
02
نسبت آب به قهوه
1-16
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری