دستورالعمل پیشنهادی جهت عصاره‌گیری قهوه

Burundi Nyagishiru Natural

مقدار سابه قهوه
18 گرم
حجم نوشیدنی
270 گرم
زمان عصاره‌گیری
2:50دقیقه
دمای آب
93°C
           
ابزار دم‌آوری پیشنهادی
V60
سایز ابزار
02
نسبت آب به قهوه
1-15
دریافت مزه‌ای
زیاد متوسط کم
شیرینی
ترشی/اسیدیته
تلخی
دریافت حسی
زیاد متوسط کم
وزن
ماندگاری