دم‌افزار وی ۶۰

این دم ا‌فزار به روش چکانه‌ای قهوه را دم‌آوری کرده و می‌توانید نوشیدنی‌ نهایی‌ای شفاف و با غلضتی متوسط داشته باشید.

402,500تومان