فیلتر وی60

بسته 100 عدد فیلتر کاغذی مناسب دم‌افزار وی60 مدل ۰۲.

253,000تومان