بدون کافئین رست

Rest Swiss Water Decaf

قهوه ای كه در دست داريد از كشور پرو ‌است كه به روش سوييس واتر ۹۹٪ كافئين زدایی شده است.

در اين روش با مواد غير شيميايي و توسط غوطه وری دانه‌های قهوه خام در آب گرم طی ۱۲ ساعت كافئين قهوه جداسازی می‌شود، در حالي كه ديگر خواص طعمي و عطري قهوه به قوت خود باقی می‌ماند. این فرآیند، روشی قابل اطمينان از لحاظ تضمين پایداری كيفی برای محصول نهایی است كه توسط كمپانی Swiss Water انجام می‌گيرد.

190,000تومان

دانه (بدون آسیاب)
اسپرسو
دمی
کمکس
موکاپات
فرنچ‌پرس
250
صاف
نوع محصول
تک‌خاستگاه
درجه رست
D MD M ML L
روش مناسب دم‌آوری
دمی و اسپرسو
روش فرآوری
شسته