دم‌افزار فرنچ‌پرس

این دم ا‌فزار به روش غوطه‌وری قهوه را دم‌آوری کرده و می‌توانید نوشیدنی‌ نهایی‌ای با غلظتی به نسبت زیاد داشته باشید.

333,500تومان