فیلتر کِلور

هر بسته دارای 100عدد فیلتر کاغذی کلور می‌باشد.

115,000تومان