سر فصل های دوره تجربیاتی برای دم آوری:

 • شناخت کامل آب
 • سختی آب
 • تاثیر آب بر روی طعم و مزه
 • شناخت کامل اسپرسو
 • بهترین روش کالیبر اسپرسو
 • عصاره گیری اسپرسو
 • طعم و مزه در اسپرسو
 • جدول عصاره گیری
 • نگاهی به برشته کاری و تاثیر آن بر روی عصاره گیری
 • دستگاه اسپرسو ساز
 • کنترل فشار در دستگاه اسپرسو
 • آسیاب ها
 • سرعت و دقت تیغه
 • بررسی مزه ها
 • بررسی طعم ها
 • کاپینگ و امتیاز دهی
 • قهوه دمی و روش های دم آوری
 • کنترل دم آوری
 • بهترین حالات عصاره گیری در قهوه های دمی

اطلاعات دوره:

 • مدرس: یاشار کریمی
 • هزینه دوره: ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ برگزاری: ۲۹،۲۸،۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲

فرم ثبت نام دوره: